Vydavatelé: Vybrat

    Spiegelman Art - Maus I. Příběh očitého svědka, Otcova krvavá pouť dějinami

    Vydání 1997. Přel. Jan Macháček a Jiří Zavadil.