Novák - Sonatiny

    Hašler Karel - Praho, jak mám Tě rád a další

    Praho, jak mám Tě rád

    Friml Rudolf - Nové písně Závišovy

    Lemoine Henry - Dětské etudy

    Noty. Ed. Josef Jiránek.