Hlavní strana | Dauphin

  Joyce James - Komorní hudba

  Joyceovo rozloučení s romantickou láskou i s romantickými verši předznamenává moderní anglicky psanou poezii. Tato sbírka obsahuje třicet šest zpěvů...

  Deml Jakub, Bílek František KORESPONDE1

  Edice Korespondence Jakuba Demla soustřeďuje a zpřístupňuje některé rozsáhlejší soubory básníkových dopisů, jež dosud nebyly publikovány. Po prvních...

  Deml Jakub - Sedm let jsem u vás sloužil

  Pátý svazek edice Korespondence poprvé představuje rozsáhlý rukopis Jakuba Demla z let 1950–1951, kdy jeho práce nesměly vycházet.

  Mikes George - JAK BÝT CHUDÝ

  Celoživotní nuzák, George Mikes, nás učí chudobě s elegancí, nadšením a vtipem

  Tuculescu Radu - STAROMAMA VYPRÁVÍ

  Benatar David - Druhotný sexismus

  Olšovský Miroslav - Záznamy prázdnot

  2006

  Srbová Jitka N. - Les

  Maršálek Michal - Slunce bez pohybu

  Bolchover David - Živé mrtvoly

  Vesjolyj Arťom - Rus krví umytá

  Paulsen Roland - Zahálka v práci

  Ghelderode Michel de - Pašijové hry

  Vydání 2002. Přel. Tomáš Kýbal, Luděk Kárl.

  Tvrdoň Jaroslav - Tam nahoře

  Vydání 2005.