Hlavní strana | Akademie věd ČR

    kol. - ČESKÉ AKČNÍ UMĚNÍ (DVD)

    Soubor filmů a videí z let 1956–1989 poprvé souborně představuje unikátní záznamy akcí, performancí a happeningů, jež proběhly v českém prostředí...

    kol. - Soudobé dějiny

    2000