Invaze české hudební scény do Japonska

Hudební kritici se shodují, že jedinou oblastí české populární hudby, která je schopna oslovit zahraniční posluchače, je díky své výlučnosti a originalitě alternativní scéna – její zástupci to pravidelně dokazují na svých evropských i zámořských turné stejně jako na prestižních festivalech

Myšlenka představit podstatnou část toho nejlepšího z české alternativy je principem putovního festivalu Czech Music On The Road, které od roku 2001 organizuje Romek Hanzlík z agentury A.M.P. Za 8 let trvání projektu se představilo již 15 různých českých umělců a skupin v 20 zemích. V polovině prosince se festival Czech Music On The Road představí ve třech japonských městech – v Tokiu, Nagoie a Osace.

Již první část tohoto putovního festivalu směrem na východ (Rusko, Bělorusko, Pobaltí, 2001, 8.000 km) ukázala, že v těchto teritoriích je hlad po koncertech, a dříme tam divácký potenciál, přičemž jen málo světových hudebních skupin (a minimum českých) je ochotno tímto směrem opravdu vyrazit. Přitom hudební fanoušci řadu našich skupin znají a opatřují si porůznu nahrávky apod. V následujích letech Czech Music On The Road křižoval Evropou na všechny světové strany - a v prosinci 2008 se poprvé vydává do zámoří.

Česká scéna se díky tomu, že její základy byly položeny v minulém režimu, vyvíjela za železnou oponou nesvobodně. Kvůli izolaci před okolním světem neměla česká nezávislá hudba tolik podnětů zvenčí, což ji však vůbec neublížilo - zůstávala totiž ušetřena vlivů angloamerické populární hudby. Prostě se začala ubírat svou vlastní cestou a svým vlastním vývojem. V té době vznikalo mnoho a mnoho hudebních souborů, které rezignovaly na komerční využití své hudby a přes represe tehdejších státních úřadů vytvářely originální hudbu a položily tak základ pojmu „česká nezávislá scéna“.

Po otevření hranic se sice situace změnila; většina současných českých skupin vstřebala cizí vlivy a posléze je buď využila ke svému prospěchu nebo začala cizí vzory kopírovat. Z těch, kteří si uchovali vlastní tvář, postupně vykrystalizovala nová česká scéna, jejíž nejlepší reprezentanti se představují zahraničnímu publiku. Jejich tvorba vychází z ryze českých tradic a podnětů, a natolik se odlišuje od masové hudby na Západě, že o ní je stále zájem na nejprestižnějších hudebních festivalech soudobé hudby po celém světě. Bez nadsázky se dá říci, že zatímco o českou popmusic ve světě (vyjma krajánků) nikdo nestojí, české alternativní skupiny a umělci patří mezi nejžádanější. Největším průkopníkem na tomto poli jsou Už jsme doma, kteří z 2000 koncertů odehráli kolem poloviny v zahraničí, z toho 600 v USA, kde se stali pojmem, jako jedni z mála v zahraničí nehrají pro krajánky, ale výhradně pro domácí publikum. Do Japonska nejedou Už jsme doma jako nováčci, u tokijského vydavatelství Poseidon jim v minulosti již vyšlo CD i DVD. Kromě Už jsme doma se v Japonsku představí Psí vojáci, MCH Band a Pavel Fajt.

Čtyřdenní festival v Tokiu má česko-japonský charakter – každý večer se představí jedna česká skupina plus jejich japonský protějšek. České umělce posléze přivítá Osaka a Nagoya.

www.musicontheroad.cz