Hlavní strana | Odeon

Moravia Alberto - Římanka

Vydání 1976. Přel. Václav Čep.

Mann Klaus - Mefisto

Přel. Anna Siebenscheinová.

Flaubert Gustav - Paní Bovaryová

Vydání 1973. Přel. Eva Musilová.

Twain Mark - Princ a chuďas, Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše

Vydání 1976. Přel. František Gel.

Mácha K. H. - Máj, Márinka

Zničená zadní strana přebalu (odtržený list po celé délce držíí jen díky ohybu přes hřbet a do knihy). Vydání 1969.

Tigrid Pavel - Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu

Vydání 1990.

Šindelka Marek - Zůstaňte s námi

Vydání 2011.

Waugh Evelyn - Křehké nádoby, Drazí zesnulí

Vydání 1973. Přel. František.Jungwirth. Doslov Jan Zábrana.

Schwarz-Bártová Simone - Divotvorná Télumée

Vydání 1972. Přel. Věra Dvořáková.

McEwan Ian - SKOŘÁPKA

Erben Karel Jaromír - České pohádky

Vydání 1970. Ilust. Helena Zmatlíková.

Christie Agatha - Zapomenutá vražda

Vydání 1986. Přel. Jarmila Svobodová. Kresba na obálce Adolf Born.

Philippe Charles Louis - Vábení

Vydání 1974. Přel. Oskar Reindl. Ilust. Kamil Lhoták.

Hemingway Ernest - Povídky

Vydání 1978. Přeložili Radoslav Nenadál, Luba a Rudolf Pellarovi, Jan Válek a Jiří Vajla.

Grin Alexander - Na oblačném břehu

Vydání 1972. Přel. Zdeňka Psůtková.

Bouzek Jan - Objevy ve Středomoří

Vydání 1979. Barevné celostránkové a černobílé ilustrace na křídovém papíře.

Llosa Mario Vargas - Tetička Julie a zneuznaný génius

Vydání 1984. Přel. Libuše Prokopová.

Tři španělské pikareskní romány

Vydání 1980.

Nakovski Atanas - Zastavený déšť

Vydání 1973. Přel. Hana Reinerová. Obálka Jitka Pičmanová, Eva Smrčinová.

Cremaschi Inisero - Za zištným cílem

Rozlepená vazba (blok nicméně drží). Vydání 1973. Přel. Zdeněk Frýbort. Obálka Jitka Pičmanová.

Faecke Peter - Červený luňák

Vydání 1973. Přel. Antonín Hendrych. Obálka Eliška Konopiská.

Pasek Jan Chryzostom - Paměti

Vydání 1975. Přel. Jaroslav Simonides.

Wagoner David - Kdepak se dnes večer toulá můj kluk?

Vydání 1974. Překladatel neuveden. Ilustroval Adolf Born.

Mireaux Émile - Život v homérské době

Vydání 1980. Přel. Ladislav Vidman.

Theofylaktos Simokattes - Na přelomu věků

Zašpiněný a ve vrchní části hřbetu natržený přebal (vizte foto). Vydání 1986. Přel. Václav Bahník.

Salinger J. D. - Vzhůru, tesaři, do výše střechu zvedněte!, Seymour: úvod

Vydání 1987. Přel. Luba a Rudolf Pellarovi.

MacLean Alistair - Konvoj do Murmanska

Vydání 1973. Přel. Jiří Navrátil.

Malamud Bernard - Příručí

Poničený přebal (vizte foto). Vydání 1972. Přel. Luba a Rudolf Pellarovi.