Širým světem. Zeměpisný měsíčník - ročník XXI

    ilustrace Z. Burian