Bériot Ch. de - Scéne de Ballet

    v zachovalém stavu

    Smetana Bedřich - Na břehu mořském

    1937

    Polívka Vl. - Akordy. Pro klavír

    1943