Vydavatelé: Vybrat

  Wingspan - Oceania Expansion

  desková hra

  bankovka - 50 zlotych

  bankovka - 500 zlotych

  bankovka - 1000 zlotych

  Judr. Karel Pejr - konvolut dokumentů Judr. Karla Pejra

  novinové výstřižky, list domovský (1923, Svémyslice), svatební oznámení, množství dopisů, pohledů, fotografií, oddací list, křestní a rodný list,...

  Österreichische Staatsbürger - Einladung zur Pränumeration

  rakouskouherský dokument, výzva ke sčítání obyvatel

  Procopius Doubrava - vizitka (v latině)

  jubilejní báseň - v němčině (švabach)

  brožura - Petri komputor 35