Hlavní strana | Herrmann & synové

  Vítek Tomáš - Empedoklés. Studie

  Foucault Mi. - RAYMOND ROUSSEL

  kol. - Myšlení o divadle II.

  1993

  Deleuze Gilles - Proust a znaky

  Kolár J. J. - Pekla zplozenci

  Foucault Michel - MYŠLENÍ VNĚJŠKU

  Deleuze Gilles - Nietzsche a filosofie

  Nietzsche a filozofie je klíčovou monografií Deleuzeova raného období. Nejedná se zde jen o velmi fundovanou a systematickou interpretaci Nietzscheho...

  Foucault Michel - Archeologie vědění

  V knize se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií. Kriticky reviduje užívané postupy, snaží...

  Petříček Miroslav - Úvod do současné filosofie

  "11 improvizovaných přednášek" věnovaných významným osobnostem filosofie 20. st. E. Husserlem počínaje a J. Derridou konče., doplněné...

  Klíma Ladislav - Filosofické listy

  Filosofická korespondence jednoho z největší českých filozofů.

  Artaud Antonin - Texty III.

  Nová zjevení bytí / Artaud Momo / Zde leží / Tváří v tvář.