Vydavatelé: Vybrat

Jaspers Karl - Plótinos

Montaigne Michel de - Eseje

Václav Černý přeložil výbor z Montaignových Esejů a pro knižní vydání, které posléze vyšlo v nakladatelství Odeon (Živá díla minulosti, 1966; reedice...

Scruton Roger - Krása

Jirousová Františka - Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin

Spojení křesťanství s evolučním pohledem na svět bylo v době Pierra Teilharda de Chardin (1881-1955) těžko přijatelné, proto také tento francouzský...

Aristotelés - Etika Níkomachova

Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

Král Oldřich - Kniha proměn

Gabriel Jan - Stroje a zařízení

Finkielkraut Alain,Nora Pierre - Proslovy ve francouzské akademii/Les discours a lacademie francaise

Alain Finkielkraut byl zvolen do Francouzské akademie do křesla číslo 21, které se uvolnilo smrtí Féliciena Marceaua, a stal se tak 727. akademikem...

Sokol Jan - Thinking About Ordinary Things

Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kterým komunistický režim odepřel možnost získat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší disident,...

Ahae - Větší lásku nikdo nezná

Horvat Srećko - Radikalita lásky

Heidegger Martin - Bytí a čas