Vydavatelé: Vybrat

Finkielkraut Alain,Nora Pierre - Proslovy ve francouzské akademii/Les discours a lacademie francaise

Alain Finkielkraut byl zvolen do Francouzské akademie do křesla číslo 21, které se uvolnilo smrtí Féliciena Marceaua, a stal se tak 727. akademikem...

Foucault Michel - Raymond Roussel

Sokol Jan - Thinking About Ordinary Things

Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kterým komunistický režim odepřel možnost získat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší disident,...

Holá Lucie - Příznaky

Horvat Srećko - Radikalita lásky

Heidegger Martin - Bytí a čas

Heidegger Martin - Nač básníci?

Platón - Kratylos

Cicero - O zákonech

Marx Reinhard - Kapitál

Grimaldi Nicolas - Nelidskost