Vydavatelé: Vybrat

Horvat Srećko - Radikalita lásky

Heidegger Martin - Bytí a čas

Heidegger Martin - Nač básníci?

Platón - Kratylos

Cicero - O zákonech

Marx Reinhard - Kapitál

Grimaldi Nicolas - Nelidskost

Crevel René - Diderotův klavír

Ajvaz Michal - Znak, sebevědomí a čas

Reedice studie Znak a bytí ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy. Nové vydání je rozšířeno o dosud nepublikovaný text o Derridově...

Ajvaz Michal - Světelný prales

Kniha se zabývá různými aspekty vidění. Pojednává také o Husserlově teorii znaku a Kantově pojetí schématu z hlediska vizuální zkušenosti.