Vydavatelé: Vybrat

Deleuze Gilles - Záhyb

Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou...

Foucault Michel - Myšlení vnějšku

Adorno Theodor W. - Žargon autenticity

Adorno v Žargonu autenticity rozvíjí kritiku řeči, jež vyvolává dojem duchovnosti a autenticity, a přitom je v tajném spojenectví s anonymitou směnné...

Jung Carl Gustav - Odpověď na Jóba

Bauman Zygmunt - Tohle není deník

Maro Publius Vergilius - Aeneis

Další překlad životního díla Publia Vergilia Marona (70– 19. př. n. l.), hrdinského eposu, který tvoří jeden z vrcholů římské literatury. Slavný...

Žižek Slavoj - Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška

Žižkova kniha, která si za své východisko bere současnou krizi, je trefnou diagnózou našeho nynějšího údělu. Objasňuje myšlenkové kořeny všech...

Ajvaz Michal - Znak, sebevědomí a čas

Reedice studie Znak a bytí ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy. Nové vydání je rozšířeno o dosud nepublikovaný text o Derridově...

Lyotard Jean-Francois - Návrat a jiné eseje

Velké knihy Jeana-Francois Lyotarda (Discours, figure; Lacondition postmoderne explique aux enfants; Le Différend) byly pro něho východiskem k...

Ajvaz Michal - Světelný prales

Kniha se zabývá různými aspekty vidění. Pojednává také o Husserlově teorii znaku a Kantově pojetí schématu z hlediska vizuální zkušenosti.