Dny NEWkusu

 

14. 6. 15:30 -  23. 6. 23:55 

Nádvoří FaVU - Údolní 244 - Brno-střed

 

Festival Dny NEWkusu je umělecký projekt vytvořený v rámci závěrečné práce studentek Ateliéru tělového designu a spolupracovnic: Sary Wollasch a Barbory Smékalové. Tento festival je oslavou, happeningem, performancí, výstavou, prezentací a reprezentací v jednom. Dny NEWkusu se svým názvem laškovně obracejí k uskupení těchto dvou studentek, které má již více než pěti letou tradici. Záměrem eventu není však oslava této dvojice, náplň festivalu tkví ve způsobu spolupráce obou autorek tak, jak byla aplikována v posledních měsících. V její všednosti a každodennosti, překonávající překážky vyplývající z momentální nepříznivé situace.

Během poslední vlny pandemie si skupina uvědomovala nejen to, kde žije, ale také s kým žije. Promítá si tyto reality do svého nového prostoru, který projde atestem právě v rámci festivalu naplněným příběhem den po dni. Umožní tak vstoupit divákům do tohoto multispace. Divák se tak může stát nejen pozorovatelem a posluchačem, ale také součástí našeho příběhu.