KOLENO - vydavatelství „z ruky do ruky“

Založeno v listopadu 2011 agenturou DoubleJane z potřeby vydávat poezii a jiné texty i mimo prostor oficiálního knižního trhu. Koleno je tedy vydavatelství exkluzivně samizdatové. S prvními tituly vznikla i první edice „Poezie do prostoru“: básně, kterým je milá cesta z ruky do ruky, od autora k adresátu, od srdce k srdci a dál...

Texty se vydávají na cestu z úkrytu notesů i noťasů do domácích dílen – ožívají tak nejen z vlastní potřeby ale i na zakázku. Další jejich cesta ven se děje „na koleně“: stačí nůžky, papír, lepidlo, jehla, nit, kartón, kus látky, prošlé kalendáře, katalogy, letáky, kulturní programy, jakékoli přebytečné, odložené a zrecyklovatelné publikace.

Prvními čtenáři textů jsou ti, kteří knížky tvoří. Radost z re-kreujícího a re-kreativního díla bývá buď společná v podobě domácí dílny na způsob draní peří nebo čistě individuální formou tvůrčí kontemplace s lepidlem a hbitou rukou animující hromádky papíru.

Knížky Kolene jsou darovány těm, kteří o ně stojí a řeknou si o ně. Mohou si je buď zavěsit do prostoru obýváku, či je poslat dál nebo vyrobit další. Knížky Kolene recyklují, cyklují, rekreují a vážou řetízky radosti z poezie.

Trochu statistiky: Dosud vydáno kolem 260ti originálních sbírek od 4 autorů a 6 autorek Momentálně na domácí výrobě pracuje čtyři tvůrkyně a jeden tvůrce. V r. 2014 vydáni Natalja Gorbaněvská, Alena Laufrová a Miroslav „Miky“ Marusjak Při první stálé expozici Kolene v knihkupectví Jemnice byl pokřtěn sborník Pěna 2014.

Důvod: Se nemění, zatím jen prohlubuje a rozšiřuje. Jsme stále okouzlení zdravotní prospěšností recyklace poezie. Způsoby produkce veršů jsou neomezené, cirkulační a živelné. Zakládají si na neopakovatelnosti okamžiku. Veršům zachyceným v Koleni času přejeme volnost a organické sdílení. Vypouštíme je do světa aby našly svého adresáta.

Mimochodem: Koleno je také vydavatelství, kolem něhož se sdružila i malá skupinka českých básníků a básnířek, kteří se ve volném čase věnují svépomocnému vydávání knih a publikací, jejichž autoři vedle talentu básníků mají ještě mírotvorné či flinatropické sklony.

Původní osvětový záměr prohloubit význam autenticity básnického slova se tedy rozšířil. Příkladem je péče o dílo pronásledované tibetsébásnířky Ozer, jejíž dílo se snažíme zpřístupnit českým čtenářům podobně, jako díky Natalie Gornbaněvské. Věříme v dopad pravdivého slova, vyvěrajícího ze srdce básnířky a chováme hluboký respekt k její odvaze a schopnostem předat informace o komplikovaných aspektech tibetské společnosti. Máme za to, že Woeser píše o jevech, které se dotýkají nejen Tibeťanů. Takových, jako je ona, není mnoho. Věříme, že je třeba je překládat a vydávat protože současně se zaujatě podanými informacemi otevírají prostor pro dialog, který je sám o sobě podmínkou k zachování lidskosti ve všech světech, které žijeme.

Nedávno jsme vydali její sbírku básní s názvem Tibet srdce, Tibet mysli. Jako druhou knížku bychom rádi vydali titul Živé pochodně Tibetu - svědomí světa. Naše ediční činnost je tedy pokusem předat její solidární gesto dál ale i příspěvkem v téměř neexistující dskusi o jevu, který i u nás stále budí velice rozporuplné reakce. I my máme v nedávné historii řadu mladých lidí (Jan Palach a další), kteří udělali to samé v době okupace Československa 1968 sovětskými vojsky, jako v současnosti dělají mladí Tibeťané. I my potřebujeme najít polohu, ve které se o tomto jevu dá mluvit a snažit se přispět k tomu, aby k němu nedocházelo.

Kontakt: kristanka@nebesa.cz, 608829535

http://www.jinamapa.cz/rubriky/vydavatelstvi-Koleno