Landartový festival 1-4.9. v Lhotce u Berouna

 

TRSY jsou landartový festival, jehož tématem je propojení krajiny, umění a přírodovědy.

Ať jsme kdekoliv, v přírodě i ve městě, vždy nás obklopuje krajina. Často ale zapomínáme, že tu je, nevnímáme ji a nerozumíme procesům, které v ní probíhají. Krajina není pouze prostředkem k odpočinku a vycházkám, ale komplexním prostředím, které ovlivňuje naše životy (což si často uvědomí- me jen při záplavách). Krajina je naším skutečným domovem.

Landart je umělecký směr, který se rozvinul v šedesátých letech v USA a jeho náplní jsou nenásilné zásahy do krajiny, které využívají atmosféru místa a prostoru. Landartové přístupy jsou různé: je možné pracovat s přírodními i umělými materiály, je možné nechat dílo splynout s prostředím i stavět monumenty. Landart se, stejně jako krajina sama, nachází na okraji společenského zájmu, ale přitom poskytuje možnosti, jak vztah člověka a krajiny obnovit. Pro landart je krajina sama tématem a účelem. Umožňuje uchopit ji z estetického hlediska a doplňuje tak pohled přírodních věd.

 

Může být krajina uměleckým dílem nebo je třeba ji “kultivovat”?

Festival TRSY má za cíl rozvíjet reflexi krajiny v současné společnos- ti. Chce vzdělávat v oblasti umění, přírodovědy a udržitelnosti specifických míst, která krajinu tvoří. Otvírá možnost vnímat krajinu jak z estetického, tak přírodovědného hlediska a pobízí k netradičnímu druhu tvůrčího vyjádření. Poskytne návštěvníkům možnost účastnit se umělecké tvorby v krajině a uvidět ji v nových souvislostech. Má být zároveň první událostí dlouhodobého programu, který má za cíl vzdělávání ve vztahu ke krajině.

Festival je rozdělen na dvě tematicky propojené části. V první řadě si účastníci v rámci uměleckých workshopů vyzkouší landart v praxi. Vytvořená díla pak vyústí ve společnou výstavu. Druhá část festivalu je zaměřena na přírodovědecko-umělecké přednášky, které povedou přední čeští vědci a umělci. Podstatnou částí budou i kulturní akce jako výstavy, koncerty a divadelní představení. Kultura nepatří pouze do města, měla by být stejně živá i v místech, kterými putujeme, ke kterým se regionálně vztahujeme.

 

O místě (od místních)

Lhotka je jedna z prvních obcí, které se nachází za suburbálním pásem Prahy. Je už příliš daleko, aby její okolí zamořili betonové velko- sklady a satelitní výstavba a přitom akorát blízko, abyste do hodiny mohli stát na Staroměstském náměstí. Ve stínu nedalekého Českého krasu a Křivoklátska se může její okolí zdát fádní a ničím nevynikající. Opravdové poklady zde naleznete, když sejdete z polních cest a po- noříte se místních lesů. Kus za vsí naleznete starou studnu a základy původní Březové Lhoty, jejíž historie končí v dobách třicetileté války. Pod ní je železitý pramen a kus vedle zase čertův kámen. Na druhou stranu je pak mohutný dub Antoníček a za ním špičatý vrch Plešivec. Několik jednoduchých dřevěných křížů pak připomíná tragická úmrtí, která se v okolí obce udála. Z širšího pohledu se okolí obce vyrovnává s kolektivizační minulostí a velké polelány jen pomalu zpestřují remízky a křoví.

 

Více informací a program na: http://www.trsy.cz/