Letošní Seifertova cena udělena Ivanu M. Jirousovi

Nadace Charty 77 uděleju od roku 1986 významné ocenění českým literárním osobnostem. Seifertovou cenou byli dosud poctěni např. Ivan Diviš, Jiří Kolář, Zbyněk Hejda, Jiřina Hauková, Michal Ajvaz a další. Vřele Magorovi blahopřejeme! Vlastně se nabízí otázka proč ji nedostal dávno...

Nejsem literární teoretik. Přesto je nutné se ve zkratce vyjádřit k Magorovu dílu, které nezastupitelně patří do české literatury. Nelze pominout jeho esejisticko-publicistické dílo, ovšem rád bych upřel pozornost především k jeho poesii.

Kdo svéráznou postavu organizátora undergroundových akcí zná pouze z doslechu, skandálních historek či z pijáckých seznámení, musí být překvapen křehkostí jeho básní. Buřičství v nich ustupuje do pozadí a vynořuje se originální duchovní svět. Spíše bychom v nich nalezli linie Březinovsko-Demlovské než hospodsky uřvané ač divoký osobní život je reflektován s naprostou upřímností.

Stojí za to Magora číst a je mi ctí nabízet jeho knihy.