Mario Urquiza Montemayor: Básníkovi nejbližší

 

Mario Urquiza Montemayor se narodil 28.12. 1994  v Mexiku.

 

Napsal sbírky poesie El canto y la casa (Capítulo Siete, 2018), Deriva sueño, Visitaciones, Elogio del árbol, Invasión de lo blanco, De pronto sin nombre, Piedra de Toque (Buenos Aires Poetry, 2019), Frente a este tiempo, Los días fundacionales, Cuaderno No 9, Caída en voz alta, Donde el aire se confunde con el viento y El anatema. Téměř všechna jeho díla zůstávají nepublikována. Založil časopis "La experiencia de la libertad". Jeho básně byly publikovány časopisecky ve Španělsku a Mexiku.

 

 

 

 

 

Abych si znova vzpomenul

 

Abych si znova vzpomenul

vrátil jsem se ke stolu

dřevěnému stolu

do sedaček určených k zapomenutí

nepřítomnosti a odložené návštěvě

 

přerušené linky
rostou na stole
ze sedaček víří prach
když zaujímá soucitnou a neutrální polohu


za mnou

se na mě dívá smrt
a přemítá:


Co jsem to napsal do zápisníku?

 

 

 

 

 

 

Toto a tamto

 

Toto a tamto, měl bys říct

je to jediné, co nám bylo dáno

pro tento okamžik, který je pro nikoho

a pro všechny

 

 

 

 

 

 

 

Básníci

 

Básníkovi nejbližší

jsou první, kteří  mu  přestanou věřit

 

 

 

 

 

 

 

Tři způsoby chůze

 

Tři způsoby chůze

a tři způsoby bytí nikým
v poledne

 

Jsem svědkem v jeho jménu

že život nám uniká

líbajíc nám ruce

 

tři kroky ode mě
mladé děvče
hledá v sobě

velkou všeobjímající melancholii
která v ní končí


instinktivně

se mé ruce uzavírají 
do budoucí vlny

 

 

 

Překlad Jan Rypl a Jana Orlová.