Salon české scénografie 2017 - vernisáž 17.10.

 

Nejnovější trendy z oblasti scénického výtvarnictví v OD KOTVA

Salon české scénografie 2017/18 je v pořadí již šestou přehlídkou české scénografie. Letošního ročníku této vrcholné oborové události se účastní na 25 umělců, mezi nimi řada etablovaných tvůrců, Šimon Caban, Irena Marečková, Jana Preková nebo Simona Rybáková, jakož i jména méně známá či nová. Výstavu, která proběhne od 17. října do 7. listopadu v OD Kotva, pořádají Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků/české centrum OISTAT a Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s OD KOTVA.

Salon české scénografie 2017, který proběhne v poločase mezi 13. a 14. ročníkem největší světové výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, je chápán jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české scénografie před dalším ročníkem PQ. Výstava, prezentující práce scénografů za období posledních čtyř let, se uskuteční ve dvou termínech, od 17. října do 7. listopadu poprvé ve veřejném "nevýstavním" prostoru obchodního domu KOTVA. Na jaře příštího roku pak v brněnské Redutě, kde se k českým scénografům připojí kolegové ze Slovenska, aby si  připomenuli společnou minulost,  výročí 100 let založení Československa. Na podzim 2018 se výstava v československém zastoupení představí také na Slovensku.

Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal IDU společně s českým střediskem mezinárodní Organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Počátky zasahují do let 1977, 1981, 1986, 1989, kdy tyto přehlídky mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale. První Salon české scénografie se konal v roce 1991 ve foyeru pražské Nové scény jako doprovodný program PQ‘ 91.

Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu). „Salon české scénografie jako takový je v současné době jedinou a největší národní oborovou přehlídkou a platformou pro výměnu intelektuálních, estetických a kulturních podnětů v oblasti současného scénického výtvarnictví. Kromě samotné možnosti prezentovat své dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu, stává se Salon jedinečným místem pro setkávání a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její národní i mezinárodní rozměr,“ vysvětluje význam přehlídky Martina Černá z IDU.

V rámci Salonu proběhne řada doprovodných akcí. Pro veřejnost je připravena např. komentovaná prohlídka s autory vystavovaných děl, pro studenty a odbornou veřejnost workshopy na téma: Prostor – scéna – světlo – barva nebo Maska, kostým, scéna. V pátek 3. 11. pak proběhne Sympozium: Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie.

Vernisáž výstavy Salon české scénografie s uměleckým doprovodným programem proběhne 17. 10. 2017 od 18:00, 3. patro za přítomnosti vystavujících autorů.

Vystavující umělci:

Vladimír Houdek • Daniel Dvořák • Nitish Jain • Tereza Magnan • Marie Gourdain • Judita Mejstříková • Jana Preková • Karolína Srpková • Andrea Dudková •  Andrea Mužíková • Jan Matýsek • Petra Goldflamová Štětinová • Richard Pešek jr. • Anna Chrtková  • Lenka Řezníčková • Irena Marečková • Dragan Stojčevski • Jan Machát • Sylva Marková • Tereza Špindlerová • Gabriela Prochazka • Simona Rybáková • Šimon Caban • Matěj Sýkora • Eufrasio Lucena Muñoz • Anežka Vonášková • Martin Bitala • Marie Jirásková • Dominika Kozáková • Erik Bartoš

 

Koncepce: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, z. s.), Institut umění – Divadelní ústav

Architekt výstavy: Matěj Sýkora

Produkce: František Fabián, Zdena Rudolfová

Odborné texty: Amálie Bulandrová, Tomáš Kubart

Kontaktni osoba: Zdena Rudolfová, tel: 00420 739 926 422, email: zdena@svetelnydesign.cz

 

Doprovodné akce:

17.10.  OD KOTVA
Vernisáž výstavy Salon české scénografie, 18:00

 

18. – 19.10. Institut intrmédií a Vršovické divadlo MANA
Workshop Prostor – scéna – světlo – barva

 

26.10. OD KOTVA
Workshop Tvorba edukačního programu k výstavě Salon české scénografie

Komentovaná prohlídka s autory vystavovaných děl

 

3.11. PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM

Sympozium: Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

 

4.11. OD KOTVA

Workshop Maska, kostým, scéna, 13:00 - 18:00