Umělci z východu nabízejí východiska

Ve dnech 18. – 20. března 2016 proběhne v Alfredu ve dvoře, ve Studiu ALTA a divadle PONEC mezinárodní festival nezávislé scénické tvorby BAZAAR. Jeho druhý ročník se vrací k tématu identita: identita jako zóna, v níž se protínají sféra privátní i politická, jako oblast osobní autonomie i předmět manipulace. Jádrem festivalu se stane Saturday Bazaar, přehlídka work-in-progress umělců z ČR, Polska, Rumunska, Maďarska, Ruska a Slovenska. Festival BAZAAR je tak jedním z mála tzv. development festivalů ve střední a východní Evropě.

 

V pátek 18. 3. otevře festival představení Neznámá logika větru chorvatských umělkyň Sonji Pregrad a Nives Sertić. Práce, jejíž obrysy vznikaly už v rámci projektu Identity.Move!, problematizuje hierarchii dvou způsobů artikulace světa: pozorovaný vs. pozorující, tělo vs. objektiv kamery, tanec vs. filmová řeč. Speciální host festivalu, rakouská tanečnice a multimediální umělkyně Silke Grabinger, se představí v inscenaci Pokusná osoba Silke Grabinger. Konceptuální přístup bývalé performerky Cirque du Soleil k sólové choreografii je zkoumáním možností, jak nastavit vlastní pravidla v cizí hře.

 

Saturday Bazaar, jenž se 19. 3. odehraje ve dvou blocích ve Studiu ALTA, dá nahlédnout do tvůrčích laboratoří šesti inovativních tvůrců mladší generace. Roman Zotov (RU) v práci Samozřejmě představí ukázku z příběhu o hledání domova. Oceňovaný slovenský tanečník Jaro Viňarský bude prezentovat svůj umělecký výzkum možností nezatíženého vnímání v práci s názvem This Very Moment. Závěr odpoledního bloku tvoří spolupráce výrazné osobnosti české alternativní scény Halky Třešňákové s maďarským tvůrcem Lászlem Fülöpem ve work-in-progress Timothy a věci: Plán B. Během večerní části Saturday Bazaar představí polsko-rumunská dvojice Agata Siniarska a Madalina Dan ukázku z práce Matky z oceli, v níž se věnují ženské identitě, jak ji utvářel předchozí politický systém, a formování vlastní identity v post-komunismu. Tereza Hradilková představí taneční sólo z připravované inscenace o hře, práci i šílenství Švihla. Závěr bude patřit uskupení Ufftenživot. Téma samoty a sebeurčení zpracovávají v ukázce z  představení Loneliness and Stuff. Závěrečnou diskuzi o vybraných přístupech v dramaturgii povede Alice Koubová z Filosofického ústavu AV ČR, která se věnuje performativní filosofii, post-fenomenologii a filosofii tělesnosti.

 

Festival BAZAAR uzavře v neděli 20. 3. dvojice představení: rumunský kolektiv Unsorcery se v inscenaci End Dream věnuje způsobům, jakými můžeme aktivně měnit realitu. Představení Pygmalion speciálního hosta festivalu Wojtka Ziemilského je příběh o komunikaci i cvičení v extrémní empatii: vztah matky a syna, jemuž byla diagnostikována fatální porucha řečových schopností, se mění v metaforu vztahu společnosti k těm, kteří nedokáží mluvit sami za sebe. V neděli v 16H také proběhne veřejná ukázka z workshopu O (ne-hierarchickém) dialogu dvou médií, který bude pod vedením Sonji Pregrad a Nives Sertić probíhat po celou dobu festivalu.

 

Více informací naleznete na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar.

Festival Bazaar vznikl v roce 2015 jako součást evropského projektu Identity.Move! - mezinárodní platformy pro podporu teoretického a uměleckého výzkumu identity na poli současného tanečního a pohybového umění a performance. Hlavním pořadatelem letošního ročníku festivalu je Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře ve spolupráci s četnými zahraničními kulturními instituty, Tancem Praha a Studiem ALTA.