Beatles (rozhovor) - New Zealand Womans Weekly

kol. - Česká mysl. Ročník IV

Revolver revue - No. 74

Dobrá myšlenka - Číslo 1.–2., Ročník VI.

Dobrá myšlenka - Číslo 3.–4., Ročník VII.

Analogon - 76

Časopis pro moderní filologii - 2, roč. 84

Naše řeč - 2, roč. 83

Naše řeč - 3, ročník 83

Slovo a slovesnost - 1/LXI

Linguistica Pragensia - Vol. X/1

Vokno - č. 20 (listopad 1990)

Winick, Dalrymple - Caper

Namor - The First mu...

Čtyřlístek - 118. Perníková chaloupka

Čtyřlístek - 145. Bílá past

Čtyřlístek - 157. Velmistrova závěť

Čtyřlístek - 144. Velké čarování

Čtyřlístek - 142. V zajetí obrazovky

Širým světem. Zeměpisný měsíčník - ročník XXI

ilustrace Z. Burian

Čtyřlístek - 143, Zelená je tráva

Čtyřlístek - 184, Past

Čtyřlístek - 159, Psí hvězda

Čtyřlístek - 148, Přízrak v domě

Umělec - 1 - 2013

Čtyřlístek - 189, Ať žije mikuláš