Vydavatelé: Vybrat

Ovidius - Výbor z básní

Ginsberg Allen - Kvílení

Zábrana Jan (ed.) - Jak se dělá báseň

Čečil Josef Pepíček - Je to jen mezi náma

Na výběr z Pepíčkových drobných textů, povídek, záznamu hovorů je nutno hledět jako na marginální poznámky, útržky či komentáře k jeho vlastnímu...

Parr Malcolm - Serious games

překlady ze španělštiny a autorské texty

Maro Publius Vergilius - Aenéis

Publius Vergilius Maro (70 př. n. l.–19 n. l.), nejvýznamnější římský básník tzv. zlatého období římské literatury, vytvořil epos Aeneis na přání...

Halas F. - Ladění

Effenberger Jakub - Předpovědi

věnování a podpis autora

Vrchlický Jaroslav - Legenda o svatém Prokopu

Vrchlický J. - Sny o štěstí

V/A - Píseň o luku. Starožidovská poezie

Borovský K. H. - Tyrolské elegie

Kociánová Soňa - Já papír vím o stromech…

Básnickou tvorbu Soni Kociánové lze charakterizovat především jako osobité hledání možností vyjádření a záchytných bodů uprostřed života a světa, kde...

Jareš Michal (ed.) - Je člověk divný tvor (Sursum)

Zde soustředěné verše autorů z volného sdružení Sursum zachycují i proměny, přibližování se a vzdalování poetice druhé vlny českého symbolismu. Do...

Škvorecký Josef - Nezoufejte

Básnická skladba Josefa Škvoreckého Nezoufejte! vznikla v roce 1946, ve své době však nebyla publikována. Jde v pravém slova smyslu o generační...

Bílý F., Čech L. - Mala poetika

Hostáň Jan - Uvězněná touha

Eluard Paul - Veřejná růže

S Kolážemi Karla Teigeho.

Jesenin Sergej - Zvony v trávě

Hlávka Miloš - Kormorán

Ilustrace Jiří Trnka.

Martinec Vladimír - Míjení

Apollinaire G. - Hudebník ze Saint-Merry