Vydavatelé: Vybrat

  Clark Kenneth - Galerie světových mistrů: Florentské malířství

  Volné listy s reprodukcemi

  Pittura Etrusca

  Volné listy s 39 fotografiemy

  Picasso

  8 volných reprodukcí

  Sedlák Imrich a kol. - Bardejovské Kúpele

  Dillingr Petr - grafika

  Krasser Heiner - grafika

  na čtvrtce formátu a4