Vydavatelé: Vybrat

  Sedlák Imrich a kol. - Bardejovské Kúpele

  Dillingr Petr - grafika

  Sirotský Roman - Akvarel pro knihu Car Nikita

  signovaný akvarel pro knihu Puškin, Alexander S. - Car Nikita. Pohádka. (Kamilla Neumannová, 1928)

  Sirotský Roman - Akvarel pro knihu Car Nikita

  signovaný akvarel pro knihu Puškin, Alexander S. - Car Nikita. Pohádka. (Kamilla Neumannová, 1928)

  Krasser Heiner - grafika

  na čtvrtce formátu a4