Vydavatelé: Vybrat

    Sedlák Imrich a kol. - Bardejovské Kúpele

    Dillingr Petr - grafika

    Krasser Heiner - grafika

    na čtvrtce formátu a4