Vydavatelé: Vybrat

Graaber David, Wengrow David - Úsvit všeho

Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s ním také bohatství a chudobu, byrokracii a...

Komenský Jan Amos - Duchovní traktáty I / Duchovní traktáty II

Učitel národů na cestě hledání moudrosti, harmonického světa a lepšího člověka. Svazek I obsahuje proslulý Labyrint světa a Lusthauz srdce,...

Weingart Miloš - Časování staroslověnské

Bondy Egon - Indická filosofie I

Bondy Egon - Indická filosofie I

Bondy Egon - Indická filosofie I

Keller Jan - Šok z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích

velmi dobrý stav

Zezulka Josef - Bytí. Životní filosofie

Fišer Drago - Hledám slova pro hledající

Procházka teologickou literaturou

Weber Max - Protestantská etika a duch kapitalismu

Protestantská etika a duch kapitalismu je patrně nejznámějším a zároveň k nejdiskutovanějším Weberovým dílem. Weber ho publikoval v letech 1904–1905....

Teige Karel - Svět stavby a básně

Poškozený přebal

Teige Karel - Osvobozování života a poezie

Kaplan Robert D. - Pomsta geografie

V této provokativní knize nabízí Robert D. Kaplan, autor několika bestsellerů ve Spojených státech amerických, nový pohled na globální změny a snaží...

Dratvová Albína - Etika tvůrčí práce

Dančák (ed.) - Pobaltí v transformaci

Nietzsche - Nečasové úvahy I a II (dva svazky)

Collins F. S. - Řeč života

Machovec Milan - Ježíš pro moderního člověka

Jubilejní vydání klíčové práce Milana Machovce, knihy, která v době svého vzniku v Československu osmdesátých let nemohla vyjít a začala dříve než...

Kleinová Naomi - Tím se všechno mění

Primární příčinou klimatické krize není zvyšování emisí skleníkových plynů. Je to kapitalismus. Klimatická změna se stala jedním z hlavních témat...

Milanović Branko - Nic než kapitalismus

Goff Jacques - Intelektuálové ve středověku

Stiglitz J. E. - Jiná cesta k trhu

Géryk Jan - Společnost úzkosti