Vydavatelé: Vybrat

Giddens Anthony - Důsledky modernity

Gounelle Laurent - Probuzení

Sontag Susan - O fotografii

Scruton Roger - Boží tvář

Picard Max - Hitler v nás

Platón - Sofistés

Platón - Slavnost

Spotřební imaginace státního socialismu

Aristotelés - Athénská ústava

Heller J., Neužil F. a kol. - Kdopak by se Marxe bál?

desky vsazené obráceně

Zakaria F- - Postamerický svět

Sborník - Literární věda

Machiavelli Niccolo - Vladař

Ther Philipp - Jiný konec dějin

Sandel Michael - Tyranie zásluh