Vydavatelé: Vybrat

Hladký Ladislav - Bosna a Hercegovina

Dančák (ed.) - Pobaltí v transformaci

Nietzsche - Nečasové úvahy I a II (dva svazky)

Collins F. S. - Řeč života

Machovec Milan - Ježíš pro moderního člověka

Jubilejní vydání klíčové práce Milana Machovce, knihy, která v době svého vzniku v Československu osmdesátých let nemohla vyjít a začala dříve než...

Kleinová Naomi - Tím se všechno mění

Primární příčinou klimatické krize není zvyšování emisí skleníkových plynů. Je to kapitalismus. Klimatická změna se stala jedním z hlavních témat...

Milanović Branko - Nic než kapitalismus

Goff Jacques - Intelektuálové ve středověku

Stiglitz J. E. - Jiná cesta k trhu

Géryk Jan - Společnost úzkosti

Jakobson Roman - Poetická funkce

Lappé Frances Moore - EcoMind

anglicky, english

Jung C. G. - Archetypes and the Collective Unconscious

anglicky, english

Trawny Peter - Krize pravdy

Gaarder Jostein - Sofiin svět

obálka František Skála ml.

Fulcanelli - Tajemství katedrál

Baschet Jérôme - Sbohem kapitalismu

Aristotelés - Metafyzika

Keller Jan - Dvanáct omylů v sociologii

Woods Michael - Four Prague Lectures