Vydavatelé: Vybrat

Didi-Huberman - Otevřít Venuši

Andrewsová Claire M. - Dcera Sparty

jaz - Opráski f krichli

Opuscula

Igort - Ukrajinské a ruské sešity

Duby Georges - Věk katedrál

Doleček Jiří - Popraviště

Doležal Miloš - 1945: Léto běsů

Možný Ivo - Proč tak snadno...

Ginzburg Carlo - Sýr a červi

Snyder Timothy - Krvavé země