ostatní

Zde máme věci co nelze zařadit do ostatních. Tedy různý antik (výtvarné umění, keramika), účtenyk, ale i různou veteš

Vydavatelé: Vybrat

  Skauti Hodonín (Hodonínské skautky a šotci děkují - bratru Františku Němcovi)

  Františku Němcovi za jeho práci, Hodonín 1936

  Skauti Hodonín - tábor roku 1937

  Skauti Hodonín (album skautských fotek s přípisem - sestře Januštíkové v úctě Němcovi)

  množství černobílých fotografií s popisky

  album fotografické - prázdné

  desky s nadpisem - Výstupy původní skautské