ostatní

Zde máme věci co nelze zařadit do ostatních. Tedy různý antik (výtvarné umění, keramika), účtenyk, ale i různou veteš

Vydavatelé: Vybrat

    Skauti Hodonín (Hodonínské skautky a šotci děkují - bratru Františku Němcovi)

    Františku Němcovi za jeho práci, Hodonín 1936

    Skauti Hodonín - tábor roku 1937

    Skauti Hodonín (album skautských fotek s přípisem - sestře Januštíkové v úctě Němcovi)

    množství černobílých fotografií s popisky