ostatní

Zde máme věci co nelze zařadit do ostatních. Tedy různý antik (výtvarné umění, keramika), účtenyk, ale i různou veteš

Vydavatelé: Vybrat

    album fotografií Skauti Hodonín (Hodonínské skautky a šotci děkují - bratru Františku Němcovi)

    Františku Němcovi za jeho práci, Hodonín 1936

    album fotografií Skauti Hodonín - tábor roku 1937

    malé fotografické album (15x 10cm, 20 stránek, 15 fotografií), popisek: Tábor Radegast, Hodonín 1937