Vydavatelé: Vybrat

Sokol Jan - Thinking About Ordinary Things

Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kterým komunistický režim odepřel možnost získat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší disident,...

Hus Jan - Výbor z drobných českých spisů

Husova česky komponovaná díla vznikla z většiny v krátkém období let 1412—1415 a představují jazykově jednolitý celek. Svazek přináší výbor z...

Šestov Lev - Vláda klíčů

Deuze Mark - Media life

Munroe Randall - Co kdyby?

Marshall Tim - V zajetí geografie

Kleinová Naomi - Ne nestačí

Honneth Axel - Právo svobody

Benda Julien - Zrada vzdělanců

Liessmann Konrad Paul - Vzdělání jako provokace

Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení všech problémů - od potírání chudoby až k integraci migrantů,...