Vydavatelé: Vybrat

Lappé Frances Moore - EcoMind

anglicky, english

Trawny Peter - Krize pravdy

Fulcanelli - Tajemství katedrál

Baschet Jérôme - Sbohem kapitalismu

Aristotelés - Metafyzika

Keller Jan - Dvanáct omylů v sociologii

Woods Michael - Four Prague Lectures

Patočka Jan - Péče o duši I.

Patočka Jan - Evropa a doba poevropská