Vydavatelé: Vybrat

Giddens Anthony - Důsledky modernity

Gounelle Laurent - Probuzení

Scruton Roger - Boží tvář

Picard Max - Hitler v nás

Čtení o Ladislavu Klímovi

Platón - Sofistés

Spotřební imaginace státního socialismu

Aristotelés - Athénská ústava

Zakaria F- - Postamerický svět

Sborník - Literární věda

Machiavelli Niccolo - Vladař

Ther Philipp - Jiný konec dějin

Sandel Michael - Tyranie zásluh

Lehár Jan, Stich Alexandr - Česká literatura 1