Vydavatelé: Vybrat

Hejdánek Ladislav - Život a slovo

Ovidius - Proměny

Pound Ezra - Cantos I

Carducci Giosué - Ódy barbarské

Corso Gregory - Mokré moře

Shakespeare W. - Sonety

Béranger Pierre - Na křídlech refrénu

Huptych Miroslav - List za listem

fototexty

Šiktanc Karel - Dílo 9

Zábrana Jan - Básně

Verlaine Paul - Písně beze slov

Zábrana Jan - Nápěvy

Michelangelo - Titan a člověk

Plicka a kol. - Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách (komplet 4 sv

Druhý svazek (Léto) z Družstevní práce (1950)

Borovský K. H. - Básně

Mácha K. H. - Máj

Joris Pierre - Gulf

Kocourek Josef - I smutek byl jen sen

kol. - 3X2 básnická antologie

česky, španělky, italsky

Kostra Ján - Ave, Eva a iné

slovensky

Bureš Miloslav - Otvírání studánek