Vydavatelé: Vybrat

Hejdánek Ladislav - Život a slovo

Patočka Jan - Péče o duši I.

Platón - Sofistés

Patočka Jan - Filosofické deníky

Platón - Gorgias

Arendtová Hannah - Život ducha II.

Jaspers Karl - Plótinos

Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

Aristotelés - Metafyzika A

Arendtová Hannah - Život ducha I

Assmann Jan - Panství a spása