Vydavatelé: Vybrat

    Moore Alan, Campbell Eddie - Z pekla

    přeložil Viktor Janiš

    Dawson Mike - Freddie a já

    Vydání 2009. Přel. Tomáš Jeník.