Kniha se věnuje mj. tématům: Lidová kultura a středolatinská literatura od Caesaria z Arles po Caesaria z Heisterbachu, Rolníci a světci, Lidová...
225,23
248,00 Kč s DPH
Věnování. Výborný stav.
71,82
79,00 Kč s DPH
235,45
259,00 Kč s DPH