Vydavatelé: Vybrat

    Revolver Revue 88 + DVD Egon Bondy

    "Je to pro mne zážitek poněkud exotický, dosud nikdy jsem v této zemi nedostal žádnou cenu", konstatoval u příležitosti letošního udělení...

    Revolver Revue 101

    http://www.revolverrevue.cz/rr-1012015

    REVOLVER REVUE 100