Kulturní magazín UNI nově i v internetové podobě

Magazín UNI si s chutí kupuji mnoho let (vychází od roku 1991!). Vzhledem k žalostnému stavu české publicistiky je to velmi vhodný doplněk pro orientaci na poli kulturním (obecný rozhled - hudba/literatura/výtvarné umění...etc). Nyní je tu konečně i internetová verze. Vše podrobně v následující tiskové zprávě.

Magazín UNI si s chutí kupuji mnoho let (vychází od roku 1991!). Vzhledem k žalostnému stavu české publicistiky je to velmi vhodný doplněk pro orientaci na poli kulturním (obecný rozhled - hudba/literatura/výtvarné umění...etc). Nyní je tu konečně i internetová verze. Vše podrobně v následující tiskové zprávě. Kulturní magazín UNI vycházející od roku 1991 si od 1. ledna 2010 můžete přečíst a předplatit i na internetu www.magazinuni.cz Radikální proměnou prošly webové stránky UNI a elektronická podoba časopisu. Na výše uvedené adrese bude vždy k dispozici internetová verze aktuálního čísla. Volně přístupné jsou aktuální informace z kulturního dění. Větší část časopisu je po tři měsíce uzamčená pouze pro internetové předplatitele a kromě standardního obsahu papírového časopisu bude nabízet nezkrácené podoby delších článků, rozšířené fotogalerie a další bonusy. Dále je na webových stránkách UNI k volné, tedy neplacené, dispozici také archiv starších čísel. V současné době obsahuje kompletní ročník 2009, postupně jej však doplníme do ideální podoby, která by měla obsahovat elektronickou podobu všech zásadních článků vydaných během celé historie časopisu, tedy od roku 1991. První ročníky však neexistují v elektronické podobě a jejich digitalizace bude nějakou chvíli trvat. Věříme, že archiv ocení nejen „hraboši“ v kulturní historii, ale také ti, kteří v době začátků UNI ještě neuměli číst, případně dokonce nebyli na světě. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Kulturní magazín UNI původně vznikl jako fanzin zaměřený zejména na rockovou hudbu. Od roku 1994 začal být postupně žánrově rozšiřován o oblast jazzové, etnické a soudobé hudby ve vztahu k ostatním uměleckým žánrům a dalším kulturním oblastem. Snahou redakce je odhalování kořenů a vztahu hudby k dalším sférám lidského počínání, zasazování jednotlivých kulturních jevů do prostředí, hledání souvislostí. V současné době UNI věnuje pravidelně prostor také novinkám literatury, divadla, výtvarného umění, filmu ale i ekologické problematice.

UNI se snaží svým čtenářům nabídnout náročnější, nekomerčně zaměřený časopis s vysokou kvalitou jednotlivých příspěvků reflektující kulturní dění v České republice. Důležitá je také otevřenost redakčního okruhu. Mezi přispěvatele se mohou zařadit i neznámí nebo začínající autoři, pokud splňují základní kvalitativní kritéria.

UNI vychází jednou měsíčně v rozsahu 40–44 stran. Předplatné internetové verze je 200 Kč na rok, předplatné tištěné verze 300 Kč na rok.

kontakt pro více informací: Jana Černá 731 503 822