V/A - Písničky k táboráku

    Schmitt Aloys - Průpravná cvičení op. 16

    Nečekal Jiří, Mandel Petr - Hra na kytaru

    Duvernoy Henri Louis - Přípravná škola zběhlosti

    1982