Graeber David, Wengrow David - Úsvit všeho

Melvil

2024

9788075552044

Skladem


699,00

699,00


Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s ním také bohatství a chudobu, byrokracii a krutovládce. Učitelé dějepisu i autoři bestsellerů o historii tento jednoduchý příběh milují. Profesoři David Graeber a David Wengrow nyní však na spoustě příkladů dokládají, že jde o pouhý výmysl. A že skutečnost byla nesrovnatelně zajímavější a rozmanitější, než nás učili ve školních lavicích.
Kniha Úsvit všeho stojí na přesvědčivých, ale dosud často opomíjených faktech z oblasti archeologie, historie a kulturní antropologie. Okamžitě se v těchto oborech stala světovou událostí a vyvolala diskuse, které budou probíhat ještě dlouhá léta.
AUTOŘI OŽIVUJÍ FASCINUJÍCÍ SVĚT, V NĚMŽ:
- Naši dávní předci nebyli primitivové žijící v tlupách, ale aktivní členové pozoruhodných, malých i velkých společností.
- První města na světě nezakládali zemědělci, nýbrž lovci a sběrači. Mimo jiné na území dnešní Ukrajiny.
- Příchod zemědělství nebyl žádnou revolucí – trval tisíce let a některé společnosti se od něj opět odvracely.
- Archeologie zmapovala obrovská města, která se obešla bez byrokracie, šlechty i tyranů.
- Lidé odpradávna experimentovali s různými podobami demokracie a své rozhodovací systémy svižně přizpůsobovali okolnostem.

Graeber a Wengrow nevolají po návratu na stromy. Na základě průkopnických poznatků a archeologických objevů z celého světa nám však připomínají, že civilizaci můžeme budovat i bez toho, že bychom se vzdávali svých svobod.