Vydavatelé: Vybrat

Platon - Faidros

Ortega y Gasset José - Vzpoura davů

dAlembert Jean - Výbor z díla

Patočka Jan - Negativní platonismus

Patočka Jan - Filosofické deníky

Safranski Rüdiger - Nietzsche

Hauser Michael - Kapitalismus jako zombie

kol. - Kritika depolitizovaného rozumu

Machovec Milan - Filosofie tváří v tvář zániku

Arendtová Hannah - Život ducha II.

Bauman Zygmunt - Tekutý strach

Orient - Redwood (LP)

Jung Carl Gustav - Moderní mýtus