Vydavatelé: Vybrat

Richter Gerhard - Potomnost

Jung Carl Gustav - Moderní mýtus

Epiktétos - Příručka Pestrá stoa

Bauman Zygmunt - Tekutý život

Bondy Egon - Indická filosofie

Kohák Erazim - Oheň a hvězdy

Andrejev Daniil - Růže Světa

Montaigne Michel de - Eseje

Václav Černý přeložil výbor z Montaignových Esejů a pro knižní vydání, které posléze vyšlo v nakladatelství Odeon (Živá díla minulosti, 1966; reedice...

Jaspers Karl - Plótinos

Scruton Roger - Krása

Jirousová Františka - Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin

Spojení křesťanství s evolučním pohledem na svět bylo v době Pierra Teilharda de Chardin (1881-1955) těžko přijatelné, proto také tento francouzský...

Aristotelés - Etika Níkomachova

Myšlení hranice / hranice myšlení

Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

Král Oldřich - Kniha proměn

Bondy Egon - Buddha