Warning: Undefined array key "sleva" in /www/doc/www.polipet.cz/www/index.php on line 197
Poli5 | * vyhledávání podle žánrů | Filosofie | Oikoymenh
Vydavatelé: Vybrat

  Arendtová Hannah - Život ducha II.

  Jaspers Karl - Plótinos

  Scruton Roger - Krása

  Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

  Heidegger Martin - Bytí a čas

  Heidegger Martin - Nač básníci?

  Platón - Kratylos

  Cicero - O zákonech

  Ajvaz Michal - Světelný prales

  Kniha se zabývá různými aspekty vidění. Pojednává také o Husserlově teorii znaku a Kantově pojetí schématu z hlediska vizuální zkušenosti.