Den poezie 2017 (12 - 26.11.)

 

Téma letošního 19. ročníku festivalu Den poezie – Labyrint světa – bylo inspirováno prací význačného českého myslitele, učitele a humanisty Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplyne 425 let. Komenský je všeobecně známý novátorstvím svého myšlení, emaptií i šíří své vize a jeho slova jsou v labyrintu dnešního světa, který čím dál tím více postrá právě takové vzory, jakým Komenský byl, stále aktuální.

Koordinátorem festivalu a zároveň i pořadatelem řady zajímavých akcí je Společnost poezie (www.spolecnostpoezie.cz). Díky spolupráci koordinátora s významnými zahraničními organizacemi se můžete během festivalu setkat s celou řadou uznávaných českých i zahraničních básníků a kulturních osobností.

Více na www.denpoezie.cz.

 

Pražský program: