Jan Kubíček - Změnit svět bude snadné

Jan Kubíček (1986) je ze Středního Povltaví. V noci se rád toulá Prahou, ve dne polem. Je hercem, performerem a recitátorem. Vystudoval bohemistiku na FF UK a nedostudoval Katedru autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Nechal se zde však inspirovat osobností Ivana Vyskočila, když začal věřit ve světotvornou sílu hry. Proto založil Katedru autorského zevlování a punku a posléze Lesní Univerzitu. Je autorem básnické trilogie Kapitalistické básně, Já, člověk a Stromy jdou do boje. První vydal jako Klement Václav Lakatoš v nakladatelství Petr Štengl, ostatní ve vlastní edici Pískoviště. Je spoluzakladatelem hnutí DADA 2012. Rád vystoupí na vašem koncertě, vernisáži nebo rautu.

Jan Kubíček (1986) je ze Středního Povltaví. V noci se rád toulá Prahou, ve dne polem. Je hercem, performerem a recitátorem. Vystudoval bohemistiku na FF UK a nedostudoval Katedru autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Nechal se zde však inspirovat osobností Ivana Vyskočila, když začal věřit ve světotvornou sílu hry. Proto založil Katedru autorského zevlování a punku a posléze Lesní Univerzitu. Je autorem básnické trilogie Kapitalistické básně, Já, člověk a Stromy jdou do boje. První vydal jako Klement Václav Lakatoš v nakladatelství Petr Štengl, ostatní ve vlastní edici Pískoviště. Je spoluzakladatelem hnutí DADA 2012. Rád vystoupí na vašem koncertě, vernisáži nebo rautu.

.

Stromy jdou do boje

Stromy jdou do boje
za tisíce poražených

Stromy jdou do boje
za tisíce rozřezaných

Voda šumí

.

Raději zrušte svět

Raději zrušte levici, stejně už žádná není
Raději zrušte umění, stejně už žádné není
Raději zrušte svět, stejně už žádný není

Zaveďte Boha
Zaveďte Náhodu
Zaveďte Hrací kostku

Dada existuje

.

Změnit svět bude snadné

Řeknu vám jednu věc. Změnit svět bude snadné. Podstatně snazší, než jsme si mysleli. Je to jen organizace lidí, věcí, práce, myšlenek a znaků v čase a prostoru. To, co se jeví jako pevná a v podstatě neměnná struktura, kterou je možné měnit pouze pozvolna, náročným přestavováním a přebudováváním, výchovou a plouživou evolucí, jsou jenom dohody, které jsme spolu uzavřeli. A ty je možné změnit slovem, myšlenkou. Plus špetkou víry a hrstkou lásky.

Na začátek bude stačit pár lidí, kteří mezi sebou odstraní první překážky a hráze a vytvoří mezi sebou kontinuum. Stačí k tomu pozornost, naslouchání, soustředění, odvaha a následně důsledná organizace a synchronizace. Tito lidé, jež nazývám avantgardou, vytvoří první kontinuum vědomí, první propojení duší v nadduši, první silové pole, které bude magneticky přitahovat ostatní. Vše další už bude řetězová reakce.

Láska bude silnější než nenávist. Respektive, jak praví klasik, love and hate are two sites of the same coin, láska a nenávist jsou dvě strany téže mince. Bude tedy stačit udržet mince správnou stranou nahoře.

Změnit svět bude snadné. Podstatně snazší, než jsme si mysleli.