Současné moderní umění a Polí pět v jedné ulici

O pár vchodů vedle naší prodejny byl otevřen prostor „tranzitdisplay“ pro moderní postvýtvarné umění. Výstavy probíhají cca jednou měsíčně. Vernisáž All Dressed Up With Nowhere To Go je proběhla v prosinci a výstava trvá dodnes. Snad netřeba připomínat, že veškeré akce v tranzitdisplay mají naší bezvýhradní podporu!

O pár vchodů vedle naší prodejny byl otevřen prostor „tranzitdisplay“ pro moderní postvýtvarné umění. Výstavy probíhají cca jednou měsíčně. Vernisáž All Dressed Up With Nowhere To Go proběhne 13. 12. 2007 od 19:00 hodin. Vřele doporučujeme a provozovatelům přejeme mnoho úspěchů!

„tranzitdisplay“ je polyfunkční projekt s mezinárodním programem, který sleduje aktuální pozice a tendence v umění, v kultuře a v každodenním životě. V českém prostředí tato aktivita představuje dosud málo standardní formát nestátní neziskové instituce současného umění.

Hlavním cílem a programem tranzit | display, o.s. je provoz centra současného umění. V rámci tohoto projektu se kontinuálně navazuje na dosavadní program výstav, přednášek, projekcí a platforem obou zakládajících partnerů, tranzitu a Displaye. Organizací aktivit nového prostoru byli pověřeni Vít Havránek a David Kulhánek ve funkci výkonných ředitelů.

tranzitdisplay je neziskový projekt financovaný z více zdrojů.

Prostor pro aktivity projektu tranzitdisplay se nachází v Dittrichově ulici v Praze 2, v suterénu činžovního domu, dříve sídla Penzijního ústavu zaměstnanců nemocenských pojišťoven ČSR, stojícího na místě bývalých Svatováclavských lázní.

Na ploše 337 m2 budou v provozu kanceláře, prostory pro výstavy, projekce, přednášky a diskusní platformy.

Manifest:
Zajímá nás umění jako praxe současnosti, která aktivuje sociální prostor i mezilidské vztahy, produkuje vlastní citlivost k věcem i politický rozměr.

Středem zájmu je výzkum forem a obsahů současné tvorby, v individuálních autorských systémech i v kolektivních prostředích. Jedna z programových linií, kterou tranzitdisplay sleduje, se zaměřuje na osobnosti, které mají potřebu a sílu vytvářet subjektivní systémy a vlastní univerzální modely světa. Tyto snahy do jisté míry obrozují utopickou potřebu vztahování se ke světu v jeho komplexnosti, jako k celku, který může jedinec obsáhnout.

Další linií zájmu jsou základní otázky související s posláním a smyslem vystavování: Co je to výstava? Jakými změnami prochází její formát? Výstavní prostor jako bílá krychle, výstava jako laboratoř, výstava jako archiv, výstava jako bleší trh, výstava jako lounge. Jak na tento proces proměn funkce výstavního prostoru zde a teď reagujeme? Jaké politické, ekonomické, genderové i organizační důvody a důsledky má vystavování? Jaké podmínky časovosti vytváří? Dočasnost a trvání. Je výstava reálným prostorem? Poskytuje možnosti pro jeho překročení?

tranzitdisplay organizuje výstavy, přednášky, projekce, představení, konference a další akce. tranzitdisplay spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost.

umění
linie konceptuální tvorby
upozadění tradičního soustředění na výtvarnou formu
výzkum a využívání autonomního pole, které sami vytváříme
přednost nových staveb a dramaturgií před tradičním komponováním
dočasnost, různé mody temporality
události, které lze na základě vnitřní logiky vždy nově adjustovat nebo nechat volně plynout
koncentrace na postoje, přístupy a metody, v individuálních i kolektivních systémech
otevřenost a distance, které vytvářejí podmínky pro zkoumání problémů a krizí současnosti

zde webové stránky