Symposium TRSY

 

SYMPOSIUM TRSY
- krajina - technologie - umění -

18.9.-19.9, Farmstudio (http://www.farmstudio.cz/)Symposium TRSY s drobnou prolukou volně navazuje na stejnojmenný festival, který proběhl ve Lhotce u Berouna.

Způsob trávení tohoto léta je poněkud rozmarný a proto chceme přidat něco k jeho rozpustilosti, zadumanosti ale i zastavení a uchování.


Symposium TRSY má ve svém středu krajinu, anthropocentrický masiv reflexe a tvrdohlavosti, ke které se vztahujeme jako k prostředku, kterou vykořisťujeme, které skládáme obětiny v podobě bůžků z opotřebovaných drátů. Zajímají nás především umělecko-vědecké způsoby, skrze které je možné se ke krajině vztahovat, uchopovat ji, posouvat ji - ne však za hranice udržitelnosti - směrem k symbiotickému stavu, jehož středem bude anthropos uvědomující si, že krajina je jeho součástí nebo partnerem k dialogu.

Symposium bude prezentovat současné umělecko-vědecké přístupy ke krajině, veřejnému prostoru, udržitelnosti a s tím spjaté technologicko-technické přístupy - to formou přednášek, kulturně vědeckých procházek, performance a happeningů.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ