Warning: Undefined array key "sleva" in /www/doc/www.polipet.cz/www/index.php on line 197
Poli5 | Karolinum
Hlavní strana | Karolinum

Šiktanc Karel - Dílo 9

Možný Ivo - Why So Easily ...

Giddens Anthony - Důsledky modernity

Biegel Richard - Město v bouři

Machiavelli Niccolo - Vladař

Ther Philipp - Jiný konec dějin

Sandel Michael - Tyranie zásluh

Matějčková Tereza - Kdo tu mluvil o vítězství?

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči...

Možný Ivo - Proč tak snadno...

Christov P. - Gérard de Nerval a jeho dvojenec

Zábrana Jan - The Lesser Histories