Vydavatelé: Vybrat

Sontag Susan - O fotografii

Scruton Roger - Boží tvář

Picard Max - Hitler v nás

Čtení o Ladislavu Klímovi

Platón - Sofistés

Platón - Slavnost

Spotřební imaginace státního socialismu

Aristotelés - Athénská ústava

Zakaria F- - Postamerický svět

Sborník - Literární věda

Machiavelli Niccolo - Vladař

Ther Philipp - Jiný konec dějin

Sandel Michael - Tyranie zásluh

Lehár Jan, Stich Alexandr - Česká literatura 1

Platon - Faidros

Ortega y Gasset José - Vzpoura davů

dAlembert Jean - Výbor z díla

Patočka Jan - Negativní platonismus