Časopis pro moderní filologii - 2, roč. 84

    Naše řeč - 2, roč. 83

    Naše řeč - 3, ročník 83

    Slovo a slovesnost - 1/LXI

    Linguistica Pragensia - Vol. X/1