Warning: Undefined array key "sleva" in /www/doc/www.polipet.cz/www/index.php on line 197
Poli5 | * vyhledávání podle žánrů | Filosofie / Společenské vědy | Oikoymenh
Vydavatelé: Vybrat

Patočka Jan - Péče o duši I.

Platón - Sofistés

Patočka Jan - Filosofické deníky

Arendtová Hannah - Život ducha II.

Jaspers Karl - Plótinos

Scruton Roger - Krása

Leibniz Gottfried Wilhelm - Theodicea

Aristotelés - Metafyzika A

Arendtová Hannah - Život ducha I

Assmann Jan - Panství a spása