EVELYN a MATYLDA von Eufrat - pozvánka

 

Evelyn a Matylda Von Eufrat jsou jednovaječná dvojčata, narozená za záhadných a těžkých okolností do prastaré linie šlechtického rodu. Jejich rodiče při nehodě záhy zemřeli a dívky zůstaly v obrovském domě, s velkým dědictvím a služebnou, avšak odkázány jen sami na sebe. Vytvořily si vlastní svět, který odmítly opouštět a tvrdošíjně v něm po léta setrvávaly, rozhodnuty být pouze spolu, bez okolních vlivů. Tento postoj byl bezpečným útočištěm pro cokoliv. Po léta se tak v tomto jediném i jedinečném, silném i dramatickém spojení vyvíjely dvě originální mentality, nepotřebující k životu čas ani jiné prostory.

Evelyn je obrovská a bílá, uzavřená sama v sobě. Od malička trpí schopnostmi mediumiků. Má vhledy do jiných světů, dokáže přenášet energii, léčí. Matylda je pravým opakem, malá a černá. Její energie je zemitá. Spravuje rodinné majetky, stará se o chod věcí. Je praktická a věcná. Dlouhotrvající tření mezi oběma opačnými póly dvojčat vyvrcholilo rozhodnutím nutné změny. Nejde zůstávat nadále pouze v izolaci. Musí se vyjít z ulity ven. 

Výstava fotografií a performance jsou výsledkem životního zlomu dvojčat. Vcházejí do světa a úročí své dovednosti, jak jinak než spojené v celek. Svoboda individuality, je zdá se na spadnutí...

(Lenka Jirková a Marie Krajplová)