Fenomén Recykliteratura

 

Recykliteratura je hra s obrazem a textem. Ozvuk surrealistických a dadaistických pokusů. Recykliteratura je hledáním překvapivých souvislostí, kontrastů a absurdit. Stejně tak je ale hledáním harmonie mezi scénou a jejím novým obsahem a neustálým pnutím mezi náhodným a promyšleným. V nejšťastnějších případech se rodí obrázky, které čtenáře nebo diváka nutí domýšlet, co jim předcházelo a co po nich bude následovat. Totéž se dá říct o samotné Recykliteratuře, která vznikla jako zábava na jedno letní odpoledne a její další život nemá přesně určený směr. Přestože se zformovaly pravidla a omezení, která definují formu, co se týká obsahu je široká krajina Recykliteratury stále otevřena. Svou existencí tato forma tvůrčího vyjádření zamlžuje autorství původních materiálů stejně jako těch, které vznikají. Obrazy, slova a věty jsou k dispozici k novým objevům často nečekaným a překvapivým. Autor je nejistý a jediným kritériem pro zveřejnění je síla fragmentu, který byl poslepován z různých zdrojů textových i obrazových. Síla jednoduchého vtipu, zenové básně, groteskní situace, znepokojujícího dialogu nebo minimalistické repliky. Recykliteratura jako divadlo: Divadelní představení kombinuje projekci a hereckou akci. Ústředním prvkem jsou promítané fotografie - výstřižky ze starých časopisů, na nich zachycené situace ožívají ve volné montáži s pečlivě vybranými replikami. Juxtapozice původně nesouvisejících textů a obrazů vytváří nové nečekané významy. Cílem je realizace oblíbeného fenoménu Recykliteratury s výraznou uměleckou myšlenkou a odkazem na avantgardu a tvorbu dadaistů. Jevištní zpracování je tak dalším krokem otevírajícím nové obzory pro oživování a recyklování starých obrazů, vět a slov. Ambicí je divákům přiblížit avantgardní přístup a kognitivní proces tvorby souvislostí mezi jednotlivými obrazy v překvapivě osvěžující formě představení.

https://www.facebook.com/recykliteratura