Kamil Marcel Hodáček: Vliv bubnů na odtok přebytečného času

 

 

X X X

Přeji si jiného Boha
stejně jako rouhání proti němu,
přeji si čistou krev pěti skutků,
bílé moře, ticho a tep,
hloubku prožitku jako vlastnost.
Přeji si jiného Boha
stejně jako rouhání proti němu,
vaše pohledy však působí
nepohodlí mému zraku.

Alespoň se pokusme zvítězit,
dokonce i nad tím, čím nejvíce šetříme,
nad setkáním s věčností,
nad zemskou kůrou solí rozdrásanou,
pokusme se zvítězit nad inkasem
i novověkým římským gladiátorstvím.
Pokusme se býti úžasnými sami pro sebe.
Alespoň se pokusme zvítězit,
dokonce i nad tím, čím nejvíce šetříme,
nad měkkým lůžkem chobotnice,
nad zazděnou hlavou s udušenou pluralitou,
pokusme se zvítězit nad výzkumy
i deformovaným poznáváním.
Pokusme se pozitivně šokovat sami sebe.

Přeji si jiného Boha
stejně jako rouhání proti němu,
přeji si čistou krev pěti skutků,
bílé moře, ticho a tep,
hloubku prožitku jako vlastnost.
Přeji si jiného Boha
stejně jako rouhání proti němu,
vaše pohledy však působí
nepohodlí mému zraku.

Sušenky z potracených nedochůdčat / básně? /
zkouším nyní nabídnout prasatům / vám? /
- snad tím dostatečně reflektuji skutečnost.

 
X X X

Průhledy do hlubin hlavy,
nábřeží jazzmanů,
nadzemní stormy
pracovní normy,
oči se změnily.
Sluneční svit straší ty klíče ve stoce.
Místo zvuků připuštěných pendlovek
čtyři proudy severu,
co musí uzdvihnout
tuny poživatin do výšky:
- zelené suchary
- hnědé suchary
- cyklus plastových barev na zádech
- přísady navíc ...
Chystám se odpadnout
a koukat na střechu
skladiště dřevěných příček.

Jak šikovně šmírovat neviňátka?

Velkolepě správné
a leskle cementové obrubníky
podél mé životní cesty.
Prasklá kůže se seznamy popruhů,
malý odolný obývák
a ruce spálené do puchýřů,
věčným svitem pražských pistolí
z postele s lehkostí
odkapávají veselé ledny,
stojan na pruty hroutí se
jako rozteklé bonbony,
jako vesnická stehna.

(Doba mi vskutku vyrazila dech.)

Jaké květiny na můj pohřeb?

A budou baleny v bělostně průhledném diafánu?

Myslím, že nemá cenu
dávat květiny mrtvým,
ani děti otcům,
nebudeme mít čas
strkat nos mezi staré certifikáty,
mezi těžké kovové dveře,
nebudeme mít čas
litovat staré židovky u šicích strojů,
protože
oči se změnily.

 

 X X X

Ve spánku propadám se do prostor,
připomínajících svým znikotinovaným ostěním
továrnu na falešné bohatýry.
Je čas zastavit se a vnitřním usebráním
napadnout křehkost toho zdiva,
napadnout delikátnost vlastního stresu a strachu.

Jako kdybych neustále přemýšlel o stínu.
O všech stínech nálad, co mě fyzicky bolí.

Staří páni u moci ovládají princip nepochopení
skutečných východisek.
Obrazy souvislostí, statisíce vlasců milostných dopisů,
lásku mého života zardousila sexualita,
zkonsolidovaná potrava pravopisně korektního červa.
Začíná těžký strastiplný návrat,
začíná pozdě a se smutkem.
Levicová akceschopnost brzy sama inkognito emigruje.
V turbínách státních pokladen květiny s obrnou,
hnijící rukavice asexuálních žoldnéřů
nakrmí infekcí neprotestující stádo,
souchotinami kulovnice
a hekticky chvástající se křídla zapudí diabetes.

Ve spánku propadám se do prostor,
připomínajících svým znikotinovaným ostěním
notoricky známý městys.
Knoflíky seřazené podle abecedního pořádku,
akutní vlhko napjatých šíjí
i slizké redukování pomohlo uniknout
významu zdvojených schizofrenií.
Reálno promísilo se s fantasknem,
s chybně pospojovanými hovory o bonitě.
Nesvobodný člověk očekává rychlý zisk
z dlaně napřažené pomocné ruky,
v nedohlednu je směs zkušeností a pokory.
Začíná těžký strastiplný návrat,
začíná pozdě a se smutkem.

 

 

 


X X X

Vliv bubnů na odtok přebytečného času:

Jaký je?

Šach - Mat a vzhůru vstříc Čechám,
drsná duše Boha Smíření
zprostředkuje stydkou vzdušnou hojivost.
Chci ústy uctít drobné rybky.
Chci ústy uctít zatčené bohaté,
chci rasistickou stráž sprovodit ze světa,
uklidnit visutý stav života
i oprávněné vzbouření se otců ve zbroji.
Katalog čichu ve statných nádobách,
princip duchovního výkalismu,
duchovní cvičná turistika
plnoletého zvoníka
a vzdušné dráhy oddělí zrno od plev.
Trojrozměrné šištice bijícího dospívání
nevyrovnají se deseti chybám pevnin.
Piloti ubržďují letadla holýma rukama
a v hracích strojcích uchovávají
pachuť dušení vrchností.
Vizuálními chybami,
deseti chybami pevnin,
vznikají všechny excesy světa,
vzducholoď vzdouvá se explozí,
kajícník čtyři a dvacet hodin nejí
a biblický dvůr ochotně obnažuje se.

Vliv bubnů na odtok přebytečného času:

Jaký je?
 

 

Fotokoláž od Jiřího Navrátila